Akupunktura lecznicza

wizytowka 1 1

Akupunktura jest coraz bardziej akceptowana na całym świecie ze względu na jej cenny wkład w opiekę zdrowotną i istnieje coraz więcej dowodów na jej trwałe korzyści kliniczne dla pacjentów, a także jej bezpieczeństwo i opłacalność.

Podejście znane jako zachodnia akupunktura medyczna (def. metoda terapeutyczna polegająca na wprowadzeniu cienkich igieł to adaptacja chińskiej akupunktury wykorzystująca aktualną wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i patologii oraz zasad medycyny opartej na faktach) jest coraz częściej stosowane uznane i zaakceptowane w medycynie konwencjonalnej.

Mechanizm działania

Igły mogą wywoływać szeroki zakres efektów nerwowych w rdzeniu kręgowym, pniu mózgu, układzie limbicznym, podwzgórzu i korze mózgowe. Efekty te zmniejszają wpływ przewlekłego bólu, który jest coraz bardziej poznanym objawem.

Igły mogą zmieniać percepcję, aktywność autonomiczną i reakcje immunologiczne. Działając na autonomiczny układ nerwowy mają tym samym istotny wpływ na narządy wewnętrzne. Mają również zaznaczone miejscowe efekty tkankowe.

Jeśli istnieje jakaś jedna zasada działania akupunktury, to z pewnością jest nią przywracanie stanu spoczynku, czego dobrym przykładem jest aktywacja „trybu domyślnego” mózgu. Można ją wyrazić zarówno jako „reakcję placebo”, jak i zdolność psychiki do modyfikowania specyficznych reakcji na igłę. Obraz staje się niemal niemożliwie złożony na tyle, że zapewnia pacjentom znaczne korzyści, ale stwarza poważne problemy dla badań i zrozumienia społecznego.

Punkty kliniczne

Podczas zabiegu akupunktury kładzie się nacisk na odpowiednią stymulację zakończeń nerwowych (uzyskanie tzw. uczucia de qi) oraz na precyzyjną lokalizację i specyficzność wybranych punktów, w celu leczenia postrzeganych czynników leżących u ich podstaw.

Ta złożoność mechanizmów i podejść do akupunktury znajduje odzwierciedlenie w szerokiej gamie schorzeń, w leczeniu których akupunktura jest stosowana, od kliniki leczenia bólu, poprzez psychiatrię i opiekę paliatywną, ginekologię i niepłodność, opiekę podstawową i choroby nowotworowe, aż po medycynę weterynaryjną.

Akupunktura i terapia konwencjonalna

Akupunkturę leczniczą należy postrzegać jako leczenie wspomagające lub uzupełniające. Istnieje bowiem coraz większa liczba konkretnych obszarów, w których akupunktura może zostać zintegrowana z terapią konwencjonalną, a nawet leczeniem pierwszego rzutu.  Można powiedzieć, że akupunktura zapewnia wielu pacjentom prawdziwą ulgę w bardzo różnorodnych dziedzinach.

Akupunkturę zaleca się przy:

9 rodzajów zabiegu akupunktury, z których możesz skorzystać

Przeciwwskazania do zabiegu:

logo

Jeśli masz jakieś pytania - skontaktuj się ze mną!