Radość a bezsenność

Zainspirowana „gabinetową” rozmową skąd się bierze niepokój, bezsenność ???? ???? z perspektywy Medycyny Chińskiej ☯️…?
W jednym zdaniu można napisać: w głównej mierze od emocji i narządów z nimi powiązanymi… Jednak zdanie jest bardzo ogólnikowe, a temat bardzo obszerny i wiele czynników i ich złożoność może mieć znaczenie.
Zacznę od radości ????????
Normalny stan radości jest korzystnym stanem psychicznym, który sprzyja sprawnemu funkcjonowaniu narządów wewnętrznych. Radość sprawia, że jesteśmy spokojni, zrelaksowani, a nasza Qi jest odprężona. ????‍♀️
W Medycynie Chińskiej istnieje pogląd, że wszystkie organy Yin wpływają na emocje, umysł i ducha na różne sposoby. I odwrotnie, każda emocja będzie miała wpływ na jeden lub więcej organów wewnętrznych.
Z radością związane jest Serce ❤, które jest uważane za najważniejszy ze wszystkich organów wewnętrznych. Serce kontroluje radość, ale radość może ranić Serce. ☯️
Jeśli radość jest patologiczna może wówczas być przyczyną chorób. Przez ten właśnie pryzmat Medycyna Chińska postrzega radość jako przyczynę choroby. Nie jako stan zdrowego zadowolenia, ale stan nadmiernego podniecenia i pragnienia, które mogą zranić Serce. Dzieje się tak kiedy ludzie żyją w stanie ciągłej stymulacji umysłowej (jakkolwiek nie byłaby ona przyjemna) lub nadmiernego pobudzenia. To właśnie nadmierna radość w rozumieniu nadmiernej stymulacji jest rzeczywistą przyczyną chorób np. nadmierna stymulacja przez niektóre leki, konsumpcjonizm, alkohol itp. ????
Radość, w znaczeniu opisanym powyżej, prowadzi do nadmiernej stymulacji serca ❤️‍????. W Dobowym Zegarze Narządów maksimum pracy Serca przypada na godziny od 11 do 13. Natomiast minimum od 23 do 1. Stymulowana radość w ciągu dnia powoduje, że w godzinach minimum pracy, kiedy Serce powinno „odpoczywać”, jeszcze „pracuje” i właśnie wówczas mogą wystąpić problemy z zaśnięciem.
Nadmierna stymulacja, w zakresie opisanym powyżej, może prowadzić do zaburzeń związanych z sercem ❤️, takich jak kołatanie serca, nadmierna pobudliwość, bezsenność, niepokój, dużo mówienia lub trudności w mówieniu, czy czerwony czubek języka.
Radość może być również wskazana jako przyczyna choroby, gdy jest nagła. Bowiem jej działanie wówczas zbliżone jest do szoku ????. Na przykład: atak migreny może zostać przyspieszony przez pobudzenie wywołane usłyszeniem dobrych wiadomości ????. Nagły śmiech może być także przyczyną ataku serca. Albo radość jako emocja nadmiernego pobudzenia u dzieci, u których zwykle pobudzenie to kończy się łzami ????.
Normalny stan radości, poza tym, że jest korzystny dla stanu psychicznego, jest też korzystny pośrednio dla wszystkich organów, bowiem Serce określane jako Cesarz jest monarchą 5 organów Yin i 6 organów Yang ☯️. Dysharmonia Serca wywołana nadmiernym stymulowaniem radości, może w perspektywie czasu prowadzić do dysharmonii w innych organach wewnętrznych, również mających związek w emocjami.
Zdrowego stanu radości życzę Wam ????❤????